Oil FOOD
Package KEMPINK
Oil HRAČKY
Oil DOMÁCÍ
POTŘEBY
Oil TEXTIL
Úvodní strana » VOG s.r.o. » Slovensko » Oznámenie pre zákazníkov

Oznámenie o stiahnutí výrobku SEZAM LÚPANÝ od zákazníkov a spotrebiteľov

 

Bohužiaľ Vás musíme touto cestou informovať, že naša spoločnosť VOG, s.r.o. sťahuje výrobok Sezam lúpaný od svojich zákazníkov a spotrebiteľov v Českej republike a na Slovensku.

 

Jedná sa o nasledovné produkty (a čísla šarží):

Sezam voľný, 22,68kg (India204741)

Sezam ARO 5kg (L20217V741 a L20309V741)

Sezam Goldpack 1kg (L202231V741)

Sezam Goldpack 100g (L201351V7411-2, L201361V7411, L202231V7411, L202241V7411, L202251V7411 a L203091V7411-2)

Krajina pôvodu: India

Dôvodom stiahnutia výrobku z trhu je prekročenie limitu rezíduí Ethylenoxidu (a 2-chlorethanolu) 0,05 mg/kg platného v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005.

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili uvedené výrobky, ich môžu vrátiť v mieste predaja a budú im vrátené peniaze.

Veľmi sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.

VOG, s.r.o.