Oil FOOD
Package KEMPINK
Oil HRAČKY
Oil DOMÁCÍ
POTŘEBY
Oil TEXTIL
Úvodní strana » Skupina VOG

Skupina VOG

Společnost VOG AG je mezinárodní obchodní společnost se sídlem v Linci - Wegscheid. Založena byla již v roce 1916, kdy v důsledku krize dodávek cukru vytvořilo 16 obchodníků s potravinami nákupní společnost, Sdružení hornorakouských velkoobchodníků s cukrem.

V následujících letech se význam obchodu s cukrem v rámci VOG postupně snižoval. VOG rozšířila svůj sortiment o klasické koloniálové zboží, krok za krokem se vyvíjela ve velkoobchodní společnost. V 70. letech minulého století vstoupila společnost do oblasti výroby potravin. Ve městě Mautern ve Štýrsku byla instalována linka pro balení sušeného ovoce. V roce 1986 zakoupila firma vinný sklep Lenz Moser a vybudovala z něj největší vinné sklepy v Rakousku. Od té doby doplňuje víno paletu produktů dceřiné společnosti VOG - GHG, která se specializuje na distribuci nápojů. V roce 1993 převzala společnost olejný mlýn v Aschachu na Dunaji a prémiový produkt RAPSO  etablovala na mezinárodní značkový artikl. V roce 2000 byla zakoupena firma IMGRO ve Vídni. Tento podnik specializovaný na sušené ovoce, konzervy a lahůdky zajišťuje silnou pozici VOG v těchto produktových oblastech. Převzaté značky doplňují produktové portfolio VOG, které disponuje celou řadou práv výhradního zastoupení.

Skupina VOG disponuje vlastními nákupními obchodními agenturami pro Food i Nonfood produkty a to firmou Transagent Lehag GmbH sídlící ve Vídni a firmou Westside Austria Ltd. v Hongkongu.

Zásadní silnou stránkou VOG je dokonale fungující distribuční struktura. Ta je organizována z Rakouska ve vlastních dceřiných společnostech v Německu, Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Polsku. Skupina VOG zaměstnává v tuzemsku a zahraničí přibližně 500 pracovnic a pracovníků. Je úspěšným obchodním partnerem, její produkty a značky zaujímají význačnou pozici v regálech středoevropských velkoodběratelů.

VOG Länderkarte CZ_SK.jpg

VOG - Váš silný partner pro potraviny

100 let VOG.jpg